Säkerhet & Manegeregler

 

 

historik.jpg

 

Vår ambition är att hålla hög säkerhet i vår anläggning och för att undvika att du som är här råkar ut för en olycka, vänligen respektera därför de regler som är uppsatta för allas trivsel och säkerhet.


FÖRSTA HJÄLPEN >>   

VID BRANDLARM >>

Är man under 18 år får man ej vistas i stallet eller rida om ingen annan vuxen är på anläggningen och i anslutning till dig, tex kvällstid. 

Var väl förberedd med en egen handlingsplan om det händer en olycka när personal inte är på plats.

 

 

Allmänna regler för ridning i manegerna

°Knacka, invänta svar innan du går in i manegen. Stäng dörren efter dig.

°Täcken och jackor skall förvaras på angiven plats i hörnen.

°All upp- och avsittning skall ske på medellinjen, i första hand i mitten av volten.

°Godkänd hjälm med fastspänt hakband skall alltid bäras vid ridning

°Vid ridning i båda varv, håll till höger

°Ryttare på fyrkantsspåret har företräde

°All skritt ska ske minst tre meter innanför spåret

°Ingen ridning i bredd

°Ingen får hoppa ensam

°Barn och ungdomar under 18 år måste ha en vuxen över 18 år med sig vid all hoppning på vår anläggning.

°Den del av manegen som är bokad får ej beträdas.

°Hoppning har företräde onsdag, torsdag, söndag i resp ridhus när det ej är bokad RS-aktivitet eller annan bokad aktivitet.

°Hinder och dylikt skall plockas undan.

°Löshoppning får endast ske på bokad tid med godkänd instruktör.

°Ingen tillträde till manegen med häst iförd endast grimma.

°Inga lösa hästar i manegen

°Inga hundar i manegen

°Longering eller tömkörning får endast ske i nya manegen när ingen annan rider!

°Hästar leds i träns i ridhusen.

°Telefonen pratar vi i när vi står bredvid hästen- inga hörlurar vid ridning.

 

 

Stora manegen

°Ingen hoppning/bommar eller tömkörning samtidigt som ridskoleverksamhet. Hoppning onsdag och torsdag och söndag.
°Max två dressyrtränare samtidigt, endast en samtidigt som ridskoleverksamhet
°Ingen longering/tömkörning i stora manegen (säkerhetsaspekt)

 

Lilla manegen
°Stängd vid ridskoleverksamhet
°Endast en dressyrtränare åt gången
°Bommar alltid ok
 

Nya manegen
°Hoppning tillåten onsdag och torsdag då stora manegen är upptagen.
°Longering/ tömkörning tillåtet när ingen annan rider (säkerhetsaspekt)
°Endast en dressyrtränare åt gången


Öppettider för vår anläggning kl 07.00- 21.00, gäller stallar såväl som ridhus.

 

Vid hoppning

-Visa stor hänsyn till övriga som rider samtidigt men inte är med och hoppar.

-Medlemsuppstallade kan meddela på tavlan om de planerar hoppning- trevligt för övriga att veta.

- Vi rekommenderar att du alltid hoppar med utbildad ridlärare eller tränare.

-Är du under 18 år får du inte hoppa själv.

 

Ridbanans regler gäller även vid hoppning, de som hoppar och de som inte är med och hoppar.

 

Välkommen till oss!