MEDLEMSSTALL


Medlemsstallet ligger i direkt anslutning till ridhuset och här finns 30 boxar med godkända mått. I medlemsstallet erbjuder vi fullservice och stallhyran avser en del kallhyra och en del tilläggstjänster. Du blir tilldelad en box och får en tilldelad hage samt tillgång till anläggningen när det inte pågår bokade aktiviteter. Anläggningsavgiften ingår i stallhyran. Medlemsskap i Borås Fältrittklubb är obligatoriskt för alla som är uppstallade i medlemsstallet och avgiften löses via Horsemanager. Av säkerhetsskäl får man inte vistas i stallet eller rida om man är under 18 år om ingen annan vuxen är på anläggningen.

För att komma med på vår intresselista för uppstallning önskar vi rekommendation från godkänd ridlärare, tränare eller före detta stall där häst varit uppstallad samt fast inkomst och godkänd kreditupplysning.

Vi lägger även stor vikt vid:

– Att du har ett gott kamratförhållande och visar hänsyn och respekt till meduppstallande samt övriga medlemmar på klubben
– Att du är hjälpsam och anser att alla har lika värde
– Att du värdesätter hästens behov och gör ditt bästa för att den ska må bra
– För att intresselistan ska kunna hållas uppdaterad vill vi att du anmäler ditt intresse var tredje månad, annars finns risk att du försvinner från listan

Är du intresserad av en plats i medlemsstallet? Just nu är alla våra boxar uthyrda men kontakta gärna linda@borasridhus.se för att bli placerad i kö eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.


Boxhyra

2400kr. Utfodring ingår alla dagar inklusive helger och röda dagar.

Utfodring

Vi utfodrar alla dagar inklusive helger och röda dagar. Alla hästar som är uppstallade i medlemsstallet använder höhäck.

Morgonfodring innehåller hösilage (2kg) samt lunchfodring i hagen på vardagar (2kg). Resterande fodergiva läggs i höhäck.

Kraftfoder utfodras morgon, lunch och eftermiddag och läggs i foderkrubban i boxen.

Vi erbjuder hösilage, och havre.

Foderinköp

Vi ansvarar för upphandling, inköp och kontroll av foder.

Strömedel

Stallpellets 47 kronor/säck. Obseverta att detta eventuellt kan höjas på grund av leverantörspriser. 

Tilläggstjänster

Gäller endast vardagar

Mockning

1 gång/dag 1000kr

In/och utsläpp

Inklusive lägga på täcke 1000kr

Ta på och av skydd

Gäller vid ut- och insläpp

400:-

Spånpelletssäckar beställs via en beställningslista i stallet och faktureras i efterhand efter åtgång.

Täcke tas på eller av vid ut- och insläpp. Byte av täcke ingår inte.

Vid tilläggsttjänsten insläpp tas hästarna in av personal ca 14.30 och endast under vardagar