Villkor för uppstallning

Information om uppstallning i medlemsstallet  

Boxhyra                           2000:-

Utfodring ingår alla dagar, även helg/röd dag.


orangestreck_675x11.jpg

Utfodring:
Vi utfodrar alla dagar även röda dagar.

Alla hästar som är uppstallade i Meldemsstallet använder höhäck. 

Morgonfodring hösilage (2kg) samt lunchfodring ute i hage på vardagar (2kg), resterande fodergiva läggs i höhäck.

Kraftfoder utfodras morgon, lunch samt eftermiddag (läggs i foderkrubban i boxen)

 

Vi erbjuder hösilage, havre och KRAFFT groov 90.

Fodret faktureras efter åtgång till självkostnadspris.


orangestreck_675x11.jpg

Foderinköp:
Vi ansvarar för upphandling, inköp och kontroll av foder.


orangestreck_675x11.jpg

Strömedel:

 Stallpellets: Containeravgift 400kr/ månad samt 42 kronor/ säck

      

    Kan ev. höjas pga leverantörspriser.  


orangestreck_675x11.jpg
Tilläggstjänster (OBS! Endast vardagar):  


Mockning: 1 gång/dag      

700:-


In/och utsläpp (Lägga på täcke ingår) 

1000:-

 

Ta på/av skydd vid ut/insläpp:

300:-


orangestreck_675x11.jpg

  • Spånpelletssäckar beställs via beställningslista i stallet och faktureras i efterhand efter åtgång.
  • Täcke tas på eller tas av vid ut/insläpp, ej täckesbyte.
  • Vid tilläggsttjänst insläpp tas hästarna in av personal ca 14.30. Endast vardagar