Allmänna regler för ridning

1. august 2014

Vår ambition är att hålla hög säkerhet i vår anläggning, vänligen respektera därför de regler som är uppsatta för allas trivsel och säkerhet.

FÖRSTA HJÄLPEN >>    

VID BRANDLARM >>

Är man under 18 år får man ej vistas i stallet eller rida om ingen annan vuxen är på anläggningen, tex kvällstid. 

Allmänna regler för ridning i manegerna

°Knacka, invänta svar innan du går in i manegen. Stäng dörren efter dig.
°Täcken och jackor skall förvaras på angiven plats i hörnen.
°All upp- och avsittning skall ske på medellinjen, i första hand i mitten av volten.
°Godkänd hjälm med fastspänt hakband skall alltid bäras vid ridning
°Vid ridning i båda varv, håll till höger
°Ryttare på fyrkantsspåret har företräde
°All skritt ska ske minst tre meter innanför spåret
°Ingen ridning i bredd
°Ingen får hoppa ensam
°Efter avslutat ridpass meddela att du tar ut hästen. Stäng efter dig.
°Den del av manegen som är bokad får ej beträdas.
°Hoppning har företräde tisdag, onsdag, fredag och lördag i resp ridhus när det ej är bokad RS-aktivitet eller annan bokad aktivitet.
°Hinder och dylikt skall plockas undan.
°Löshoppning får endast ske på bokad tid.
°Ingen tillträde till manegen med häst iförd endast grimma.
°Inga lösa hästar i manegen

°Inga hundar i manegen

°Longering eller tömkörning får endast ske i nya manegen när ingen annan rider!
 
Stora manegen 
°Ingen hoppning/bommar eller tömkörning samtidigt som ridskoleverksamhet (säkerhetsaspekt)
°Max två dressyrtränare samtidigt, endast en samtidigt som ridskoleverksamhet
°Ingen longering/tömkörning i stora manegen (säkerhetsaspekt)

  

 

Lilla manegen
°Stängd vid ridskoleverksamhet
°Hoppning tillåten måndag, onsdag, lördag
°Endast en dressyrtränare åt gången
°Bommar alltid ok

Nya manegen
°Hoppning tillåten tisdag, onsdag.
°Barn under 16 år måste ha vuxen med sig vid hoppning.
°Longering/ tömkörning tillåtet när ingen annan rider (säkerhetsaspekt)
°Endast en dressyrtränare åt gången


Plocka alltid undan efter dig !