Medlemsavgift= Olycksfallsförsäkring!

8. februar 2018

Medlemsavgift= Olycksfallsförsäkring!

I dagarna skickas avier ut från klubben.

Givetvis vill vi att du är med och stöttar bästa klubben BFK.

Du kan bortse från avin om du inte fortsättningsvis vill vara medlem i klubben.

V i tackar på förhand för din support!