Hedersmedlemmar

 

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan inväljas såsom hedersmedlem.

Följande personer är hedersmedlemmar i Borås Fältrittklubb:

 

Sven-Erik Samuelsson                       1966
Bror Ohlsson 1966
NilsArne Gardelius 1992
Åke Björsell 1998
Olle Blomqvist 1998
Thore Carlerbäck 1999
Nils Ivar Ohlsson 1999
Göte David Johansson 1999
Gun Ohlsson 2003
Helén Carlerbäck Hedin 2008
Viktoria Carlerbäck 2009
Sune Mordenfeld 2011
Helen Hagström 2014