Borås Fältrittklubbs styrelse 2018

 

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter, idéer, kommentarer och olika tankar.

 

Frågor om ridhuset och verksamheten hänvisas till sara@borasridhus.se


Styrelse 2018

Jenny Larsson, ordförande <jenny@progresshr.se>

Sara Eriksson, verksamhetschef

Ledamöter

Josefina Larsson

Magnus Johansson

Jonas Andersson

Lisa Statham

Irene Kind

Suppleanter

Susanne Kjöllerström

Lena Ranft

 

 

jennylarsson.jpg josefinalarsson.jpg  saraeriksson.jpg
 Jenny Larsson, Ordf.                               Josefina Larsson                                    Sara Eriksson, Ridhuschef

magnus_styr.jpg

jonasandersson.jpg lisa_styr.jpg                                              
 Magnus Johansson                                Jonas Andersson                                     Lisa Statham                              
irenekind.jpg  

 

 
 Irene Kind Lena Ranft                                               Susanne Kjöllerström