Ordförande Jenny Larsson

jennylarsson.jpg

 

"Jag har arbetat i styrelsen i 5 år, det senaste året som vice ordförande. Jag har ridit på ridskolan ungefär lika länge som jag arbetat i styrelsen och har tidigare haft egen häst.  Jag har två döttrar som också rider på ridskolan.

Jag driver eget företag som konsult inom personal-och hållbarhetsfrågor. Jag brinner också för den personliga hållbarheten för varje människa och är också mental tränare och yogalärare.

Under de åren jag har varit med i styrelsen har vi haft olika fokusområden inom verksamheten; vi har bland annat arbetat för att utveckla anläggningen, tävlingsverksamheten och nu senaste året miljöfrågan.  Vi har tidigare i styrelsens strategiarbete identifierat klubbens medarbetare som en av de största och viktigaste framgångsfaktorerna för verksamheten.

Nu hoppas jag tillsammans med övriga styrelsen kunna stötta Sara i att skapa en riktigt bra arbetsplats och en lönsam verksamhet med hög trivsel och ett stort engagemang!"