Miljödiplom

19. juni 2017

PRESSRELEASE

 

Nu har Borås Fältrittklubb som en av de första ridklubbarna i landet miljödiplomerats! I november 2016 fattade styrelsen beslut om att klubben aktivt ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan.  "Detta har varit ett naturligt steg för oss då vi som klubb vill ligga i framkant och ta ansvar, även på miljöområdet.  Vi har förhoppningar om att minska vår påverkan på miljön och effektivisera vår användning av resurser" säger Sara Eriksson. 

 

Arbetet handlar mycket om kommunikation och  att tillsammans med medlemmarna bli medvetna om hur vi gemensamt kan bidra till exempelvis minskad resursförbrukning. Klubben har också engagerat sig för att ta ett socialt ansvar bland annat genom ett gemensamt projekt med Barn- och Ungdomspsykologiska avdelningen samt gett möjlighet till nyanlända barn att få komma och rida.

  

Arbetet med Miljödiplomeringen har pågått sedan januari och nu har klubben nått sitt mål och har miljödiplomerats via Svensk miljöbas under 2017. "Men arbetet har bara börjat" säger Sara. "Vi har många pågående initiativ exempelvis tittar vi på möjligheten att installera solceller tillsammans med Borås Stad och framöver kanske vi kan arbeta i olika miljö- och sociala projekt tillsammans med våra sponsorer och samarbetspartners "

 

Mer om diplomeringen här: svenskmiljobas.se

   miljö.jpg