Borås Fältrittklubbs styrelse 2017

 

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter, idéer, kommentarer och olika tankar.

 

Frågor om ridhuset och verksamheten hänvisas till sara@borasridhus.se


Styrelse 2017

Jonas Wollin, ordförande

Jenny Larsson, vice ordförande

Sara Eriksson, verksamhetschef

Ledamöter

Josefina Larsson

Magnus Johansson

Jonas Andersson

Lisa Statham

Irene Kind

Suppleanter

Ulrika Källberg

Anette Carlsson

 

 
jonaswollin.jpg jennylarsson.jpg saraeriksson.jpg
 Jonas Wollin, Ordf.                     Jenny Larsson, vice Ordf.  Sara Eriksson, Ridhuschef

magnus_styr.jpg

jonasandersson.jpg josefinalarsson.jpg                                              
 Magnus Johansson Jonas Andersson  Josefina Larsson                              
irenekind.jpg lisa_styr.jpg

Mini_styr_200x300.jpg

 
 Irene Kind  Lisa Statham                  Anette Carlsson                           Ulrika Källberg