UNGDOMSSEKTIONEN HALALI

 

  

Logo1 

 

 Vår ungdomssektion är en anrik gammal sektion som har varit aktiv sedan 50-talet. Ungdomssektionen anordnar massor av roliga och spännande aktiviteter på klubben, allt från rykttävlingar till övernattningar.

 

Visste du att om du är under 26 år och är medlem i Borås Fältrittklubb så är du helt automatiskt medlem i klubbens ungdomssektion. 

 

Följ och kontakta oss:

instagram: 

Mail-adress: ungdomssektionen@borasridhus.se

facebook: https://www.facebook.com/groups/1565074703778430/?fref=ts

 

Från den 1 januari 2018 har BFK's ungdomssektion en ny styrelse. Du kan nå dem genom mailadressen ovan. 


I vår styrelse sitter:

Ordförande:JULIA ENQVIST

Ledamöter:JULIA MAGNUSSON

NATHAN SEYER

AGNES GENTZEL

ALICE LINDBERG

NORA JOHANSSON

RAKEL ADOLFSSON

LEE HAGSTRÖM

 

Vårt mål är att:

Skapa en god och kamratlig stämning bland klubbens medlemmar, framför allt de under 26 år.  Genomföra aktiviteter som leder till ett bra hästkunnande.  Höja stämningen i stallet. Alla får lika möjligheter att delta i alla aktiviteter med och omkring hästar vid sidan av ridningen.

 

 

LIVET ÄR BÄST, TILL HÄST!