SÄKERHET


Borås Fältrittklubb har visionen att Borås Ridhus ska vara en av Sveriges ledande och säkraste ridsportanläggningar. Inom Borås Fältrittklubb och Borås Ridhus arbetar vi integrerat med skydd, säkerhet och övrig arbetsmiljö för att kunna erbjuda vår personal och övriga intressenter en säker och trygg arbetsplats och anläggning. För att förebygga skador och olycksfall sker en kontinuerlig riskbedömning av vår verksamhet där uppkomna brister omedelbart skall åtgärdas. Tillbud och olycksfall rapporteras och registreras och är ett underlag i vårt ständiga förbättringsarbete.

Organisatoriskt är det verksamhetschefen som är ytterst ansvarig men viss delegation förekommer till övrig anställd personal. Även styrelse är aktivt involverad i säkerhetsarbetet och vi strävar efter att hålla våra rutiner och instruktioner uppdaterade för att följa aktuella lagar och förordningar. En viktig del i vårt arbete är att kontinuerligt utbilda vår personal, både i nytt och repetition så att kompetensen bibehålles och utvecklas. Information om vårt säkerhets- och skyddsarbete finns på vår hemsida och på vår anslagstavla placerad i receptionen. Där finns även angivet rutiner och instruktioner samt aktuella telefonnummer till nyckelpersoner i dessa frågor. På det bemannade kansliet finns en aktuell säkerhetspärm där innehållet beskriver systemets struktur samt rutiner för att underlätta arbetet vid en eventuell akut situation.

Detta är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästarna. All personal, ny som gammal samt alla medlemmar ska sätta sig in i vår policy och reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Personal och elever visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och förekommer som goda förebilder!


SÄKERHETSRUTINER


Ridning

Hjälm i kombination med uppsatt hår är obligatorisk vid all form av ridning. Ridbyxor, ridstövlar eller ridskor tillsammans med shortchaps rekommenderas. Vi använder inte öppna jackor eller halsdukar som riskerar att fastna i annan utrustning. Använd gärna handskar.

Longering & tömkörning

Handskar och hjälm för personer under 18 år.

Reflexer

Reflexer används vid ridning i mörker.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel där sko med stålhätta rekommenderas. Vi bär inte hörlurar eller hörsnäcka när vi hanterar hästarna.

Hästhantering

På BFK leder vi inte mer än en häst åt gången och det tillsammans med grimma och grimskaft. Kedjegrimskaft ska finnas att tillgå och vi använder skor med stålhätta och handskar. Samtliga praktikanter skall bära hjälm vid in och utsläpp av hästar.

Säkerhetsväst

Vi rekommenderas säkerhetsväst för alla. Sedan jan 2008 är väst obligatoriskt på tävling för ryttare upp till 18 år och vi rekommenderar att väst används även på klubbtävling.

Mobiltelefon

Vi använder inte telefonen när vi rider eller vid hantering av häst.

Servicemedvetenhet

Alla är välkomna till ridskolan och det är viktigt för oss att alla känner det. Vi hälsar alltid på alla och hjälper dem som behöver.

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft.

I stallgången

Grimma används tillsammans med grimskaft.

Hagutsläpp genom grind

Öppna grinden helt, led in hästen och vänd den mot grinden. Efter att hästen har ställts upp mot grinden släpps hästen. Vid släpp av flera hästar ska alla stå med huvudena mot staket där grinden finns. Håll ca 3 meter mellan hästarna och släpp sedan samtidigt på angiven signal. Stäng sedan grinden.

Regler

Läs ridhusregler innan ridning.

Hoppning

Barn och ungdomar under 18 år måste ha en person närvarande i ridhuset. Om man är över 18 år ska någon i stallet ha meddelats innan hoppning sker.

Ridning utomhus

Meddela någon när ni rider ut och var ni rider. Mobiltelefon ska tas med för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Sakta alltid av till skritt och lämna plats vid möte. Ridningen ska anpassas efter den minst rutinerade ryttaren eller hästen.

ordning för en säker verksamhet:

– Stallgången skall hållas fri från föremål
– Vid ridning ska sakerna förvaras vid boxen
– Alla redskap ska förvaras på anvisad plats
– Alla täcken ska hänga på anvisad plats
– Bär undan alla ryktlådor, påsar och annan utrustning på anvisad plats. Inga saker ska finnas kvar på boxväggarna eller i gången

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt samt visar god servicemedvetenhet.