TÄVLINGSPROTOKOLL


PROTOKOLL

28 november 2019

Att tävla för BFK – vad gäller för 2020

Vi uppdaterar ”att tävla för BFK” med att återinföra det bidrag på 1000:- man får om man tävlar i en mästerskapsklass på SM och högre nivå.
Av BFK anordnade tävlingar på lokal, regional och nationell nivå, dvs 1-3* med det nya systemet, reducerad startavgift med 50%, (gäller ej klubbtävling/ pay & jump, pay & ride och 4-5* tävlingar), dvs Grand Prix ingår för 2020.

Presentation av Tävlingskalender 2020

Tävlingskalendern presenterades och kan hittas på TDB samt i kalendern på hemsidan

Presentation av rollerna Grenledare och Lagledare

Dennis presenterade dessa båda roller och efterlyste personer som kan tänka sig att axla dem. Tävlingsgruppen finns som stöd och bollplank.

Funktionärer

Vi ändrar inte i ”Att tävla på BFK”- skrivelsen där vi uppmanar våra tävlingsryttare att ställa upp som funktionärer. Vi ska försöka hitta ett sätt där vi på ett enkelt sätt kan hålla koll på vilka som ställt upp och påminna dem som inte ännu varit med vid kommande tävlingar under året

Klubbjacka för tävlingsryttare

BFK har tagit fram en klubbjacka som finns att köpa i kansliet.

Övrigt

En kickoff diskuterades och ska försöka anordnas. En idé som kom upp är att vi gör ngt inte hästrelaterat såsom en kväll med bowling eller liknande
Önskemål om att kunna köpa manegekort kvartalsvis kom upp och utlovades för 2020.

Har du några frågor/funderingar så kontakta oss via tavlingsgruppenbfk@borasridhus.se

Tävlingsgruppen består i dagsläget av

Wilma Björkman, Wilma Dahlander, My Hagström, Ingrid Marklund, Jenny Magnusson. Sussi Kjöllerström, Lisa Statham, Josefina Larsson från styrelsen.

Vi vill gärna bli fler! Är ni eller någon annan intresserad så säg till!


PROTOKOLL

10 juni 2019

1. Introduktion till mötet

Tävlingsgruppen består i dagsläget av Wilma Björkman, Wilma Dahlander, My Hagström, Ingrid Marklund, Jenny Magnusson. Sussi Kjöllerström, Lisa Statham, Josefina Larsson från styrelsen. Vi vill gärna bli fler! Är ni eller någon annan intresserad så säg till!

Under våren har vi haft ett par möten och arrangerade i januari en kick-off. Två gånger om året har vi tävlingsmöten som detta.

2. Diskussion

Kring funktionärsuppdrag och 50% rabatt på BFKs tävlingar:

På höstens möte kom mötet överens om att 50% rabatt skulle fortsätta som ryttarsponsring. Under 2018 var detta ca 45.000kr. Vi vill gärna att detta ska fortsätta och vi behöver se över hur tävlingsryttarna kan bidra. Ett bidrag är att vi marknadsförs genom att ha tävlingsryttare och syns på många tävlingar vilket är positivt. Vi behöver utöver det se över t.ex. funktionärsuppdrag då vi idag har många som hjälper till på tävlingar som inte är tävlingsryttare och därför inte får någon sponsring tillbaka (vilket såklart är frivilligt men det har kommit in frågor angående det).
Diskussionen är – vad kan tävlingsryttare ställa upp med i tid och på vilket sätt ska detta följas upp?

– Man behöver inte hjälpa till på just den tävlingen man rider
– Om det finns lediga boxar i permanentstallet får vi stå där gratis under tävling. Detta gäller inte mobila boxar. Det fungerar inte heller att boka och betala in för en box och sedan få tillbaka för den (då det bokas hos leverantör för rätt antal boxar).

Tävlingsgruppen fick i uppdrag på mötet att arbeta fram ett förslag till detta som det sedan kan tas beslut om i styrelsen.

3. Höstens lagtävlingar

Div 3 i både hoppning och dressyr för häst och ponny.

Vi har anmälda lag för ponny i både dressyr och hoppning. Även för hoppning häst finns intresse, men fler behöver tillkomma (rekommendation är att vara 6 st). Sista anmälning till er lagledare eller Sara senast 24 juni.

4. Höstterminen

Detta händer på klubben:

Tävlingar och aktiviteter hittas i kalendern på hemsidan samt i tdb.

Tävlingsterminen 2020

Med förslag på förändring från 2019

Vill ni vara med och arrangera andra tävlingar, hör av er till Sara!

Övriga frågor

Förslag som inkommit till styrelsen/tävlingsgruppen:

Observera att detta endast är förslag i dagsläget, detta kommer tas upp för beslut i styrelsen.

– Tävlingsgruppen ska bli en sektion med avsatta pengar i budgeten
– Stipendie/utdelning till tävlingsryttare. AP Tävlingsgruppen
– Något slags bidrag från SM nivå
– Se över hur vi kan jobba med sociala medier för tävlingsryttare
– Gratis schabrak med nya loggan, vi förhandlar detta och hoppas snart på en lösning
– Vi jagar möjliga kick-off tränare. Återkommer förhoppningsvis snart angående vem och datum, antagligen senare delen av hösten
– Vi har haft ute frågan angående hopptränare till klubben som kan komma med jämna mellanrum. Förslag som inkommit är:
Niclas Dahlqvist, Svante Johansson, Tobias Grönberg, Björne Carlsson, Amanda Ericsson, Maria Gretzer, Daniel Svensson.

Fler förslag välkomnas. Tänk på att det måste vara en utbildad tränare.


Protokoll

2 maj 2019

1. Status Clinic/träningar

Det är inte bokat någon clinic för våren, Helen som hade uppdraget att hjälpa till med en bokning nådde inte ända fram. Vi ska bestämma två datum för hösten för clinics alt träningar, en dressyr och en hoppning. Gärna en hel helg. Vilka kan hålla clinicen?

Jossan tar med Sara och sedan ligger ansvaret på tävlingsgruppen att boka in dem.

1.2 driva vi tävlingsgruppen framåt

Med mål/syfte, Ansvar inom gruppen och engagemang.

Vi behöver gemensamt försöka få fler medlemmar i gruppen. Vi måste sprida ordet och försöka få med fler av de som vill, gärna de som tycker mycket.

Tre möten/termin och två stormöten per år.

Lisa skriver förslag på mål och syfte som vi kan gå ut med. Därefter staplar vi upp vad vi gör så att vi sedan kan vi dela upp det. Få igång kommunikationen, tex genom att förmedla input från andra tävlingsplatser, vad vi kan ta efter på våra tävlingar och via tävlingsgruppen förmedla detta till klubben och våra tävlingsledare. Tävlingsgruppen ansvarar för sammanställning och kommunikation kring denna typen av input.

1.3 Aktiviteter

Vi vill ha hopptränare som fungerar ungefär som Jenny Schreven, kommer ungefär en gång/månad. Jossan kollar med Sara. Om detta går att lösa behöver vi hitta någon i klubben som vill vara ansvarig för dessa träningar, som Maria Lundberg är för Jenny S träningarna.

1.4 Kommande möten 2019

Stormöte vår: Måndag 10 juni kl 18.30-20.00
Stormöte höst: Torsdag 7 november kl 18.30-20.00
Tävlingsgruppsmöten: 29/8, 17/10 kl 18.30

Information om stormöte bör mailas ut till alla licensierade ryttare, läggas på BFKs  sociala medier, hemsida och anläggning. Ingen anmälan krävs till stormötet i juni.

1.5 Funktionärer

50% startavgift, hur prata om detta på stormötet

Tävlingsledaren måste skriva upp vilka som har varit funktionärer. Tävlingsledaren mailar därefter in det till tävlingsgruppenbfk@borasridhus.se som sammanställer. Har man inte hjälpt till går det ut påminnelse under hösten.

Ett förslag för att lektionsryttarna ska få en ”ersättning” – kan de ersätta ett teoripass med att hjälpa till på en tävling?

 

1.6 Info

Till de som vann på kickoffen vad som sker med vinsten – Görs av Wilma o My.

1.7 Agenda stormöte:

– Halva startavgift / funktionärer – diskussion (förslag)
– Lagtävlingar till hösten. Ta med vad som finns till hösten inkl deadlines för anmälning av lag. Lagledare måste finnas
– Höstinfo – vad händer på klubben. Ta med Jenny Schreven, eventuell hopptränare, clinics och tävlingar
– Förslag tävlingar 2020, förändring från 2019?
– Grilla korv och umgås – kom och träffa tävlingskompisar


PROTOKOLL

29 november 2018

1. INTRODUKTION TILL MÖTET

Mötet hölls av styrelsens representanter i tävlingsgruppen genom Lisa Statham, Susanne Kjöllerström och Josefina Larsson. Mötets syfte är att få en bättre kommunikationsplattform samt en tydlig dialog mellan klubben och våra tävlingsryttare och berätta vad som är planerat under 2019 för att vi gemensamt ska bli en ännu bättre klubb för klubbens tävlingsryttare. Målet är att få fram fler engagerade och hitta en bra struktur för framtiden.

2. GENOMGÅNG AV TÄVLINGSTERMIN 2019

Tävlingsterminen finns på tdb genom att söka på arrangör Borås Fältrittklubb.

Utöver det går det att se på /kalender.aspx vilka övriga aktiviteter vi har på klubben.

Önskemål på mötet var att ha en kalender där allt samlas och som är enkel och tydlig. Vi tar med oss detta till arbetet med den nya hemsidan som kommer i början på nästa år.

Vi har för närvarande följande dressyr/hoppträningar på klubben, hit går det att anmäla önskemål att vara med till respektive ansvarig som tar emot er i mån av plats:

Jenny Schreven (dressyr), anmäls till Maria Lundberg mlundberg15@gmail.com
Stefan Jansson (dressyr), anmäls till Maria Lundberg mlundberg15@gmail.com
Anna Emanuelsson (hoppning), anmäls till Camilla Floberg kattryd@tele2.se
Sara Eriksson (hoppning), anmäls till Sara sara@borasridhus.se

Vi kommer att ha två tillfällen varje år för clinic, träning eller liknande, en per termin. Det kommer vara tävlingsgruppen som bokar in detta och kommunicerar datum och information.

3. INFORMATION

Om klubbkläder, lagjackor och övrigt sponsrat material

På Hööks går det att beställa klubbkläder med klubbens logga genom att gå till butiken eller på hooks.se och söka på ”klubbkläder”.

Det är okej för t.ex. lag att ordna andra sponsrade kläder/utrustning såsom jackor eller schabrak men det är viktigt att klubbens logga är med på rätt sätt. Tänk på att det eventuellt kommer en uppdaterad logga tillsammans med den förändring som görs med t.ex. hemsidan. Eventuell sponsring behöver meddelas till tävlingsgruppen genom att maila josefina.larsson0@gmail.com då vi vill ha in företagets namn i sponsorlistorna.

4. KOMMUNIKATION BFK SOCIALA MEDIER

Idag styrs Borås Fältrittklubbs sociala medier av Borås Ridhus personal.

Alla tävlande kan själva lägga in i Borås Fältrittklubb sport & tävling på Facebook. Är ni inte medlemmar idag så bli det! Vi vill gärna se så mycket resultat där som möjligt (slå er själva för bröstet lite!).

Tävlingsgruppen kommer dessutom få ett eget instagramkonto som de är ansvariga för. Mer information om instagramkontot samt hur ni kan hjälpa till att uppdatera det kommer.

När vi har tävlingar på klubben med egen fotograf på plats ska klubbens ryttare profileras extra.

UPPLÄGG FÖR FRAMTIDA KOMMUNIKATION

Det kommer gå ut brev till alla ryttare som skaffar licens, med ”bra att ha information” och kontaktuppgifter i början av varje år. Det mailet vill vi att alla svarar på med information om vilken disciplin, nivå, kategori man rider samt om man är intresserad av att vara med i något lag. Detta för att kunna spara informationen och ha mer riktad kommunikation ut till de licensierade ryttarna.Brevet kommer gå ut via mail till den mailadressen som har angetts i TDB. Kontrollera att uppgifterna där stämmer.

Tävlingsgruppen har två möten om året, ett innan sommaren (maj-juni) och ett på senhösten (okt-nov). Grenledare kan ha möten utöver detta.

Kommunikation till och från styrelsen och Sara till sker genom tävlingsgruppen.

Hemsidan ska göras om under våren och då ska information ska hållas mer uppdaterad och en tydlighet skapas om var man finner vilken information så att det blir lätt även för de tävlingsryttare som inte huserar på klubben att ta del av informationen.

5. LAG UNDER 2019

Något vi gärna vill ha. Anmäl er till lagledare/grenledare om ni vill vara med. Skriv upp er så ser vi till att ni hittar varandra, ni som inte gjorde det på mötet eller inte hade möjlighet att komma på mötet var vänlig maila Lisa (lisameds@gmail.com) era kontaktuppgifter samt vilken disciplin, nivå, kategori ni rider samt om ni är intresserad av att vara med i något lag. Vi kommer att via Facebook gå ut med att vi gärna vill ha lag och vem ni kontaktar för att anmäla intresse.

En öppen fråga under mötet var ”hur gör vi för att få fler att vilja rida i lag?”, tävlingsgruppen tar med sig den frågan till sitt nästa möte.

6. TILLSÄTTNING LAGLEDARE 2019

GRENLEDARE:

– Utser lagledare och anmäler lag
– Hittar aktiviteter för sin gren
– Bollplank
– Har kommunikation genom tävlingsgruppen
– Möte tidigt på våren för att gå igenom tävlingstermin
– Nyheter i TR i sin gren

De grenledare vi har klara för 2019 kommer att presenteras på hemsidan.

Är du intresserad av att vara grenledare, hör av dig till någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns längst ner.

7. TILLSÄTTNING TÄVLINGSGRUPP 2019

TÄVLINGSGRUPPEN (6-8 ST)

– Styrelserepresentanter
– Aktiva som vill engagera sig
– Intresserade som vill engagera sig
– Ungdomsrepresentanter

Tävlingsgruppen ansvarar för att fylla datumen på vår/höst med aktivitet. Hålla två årliga möten för alla tävlingsryttare inom BFK. Stötta grenledare. Vara kommunikationsväg för övriga tävlande. Utveckla tävlingsverksamheten.

INVALDA I TÄVLINGSGRUPPEN

Jenny Magnusson, Ingrid Marklund, Wilma Björkman, ungdomsrepresentanter My Hagström och Wilma Dahlander. Från styrelsen är Lisa Statham, Susanne Kjöllerström och Josefina Larsson med.

Vi vill gärna ha fler in i gruppen, hör av dig om du är intresserad eller vet någon som är. Kontaktuppgifter finns längst ner.

8. ÖVRIGA FRAMTIDSFRÅGOR

Istället för att få halva startavgiften på våra tävlingar finns möjlighet att göra annat för de pengarna, men då betala hela startavgifter.
Svaret från mötet var att vi hellre har det som idag med halva startavgifter och försöker få in andra pengar att t.ex. ha clinic för.

En bra struktur för funktionärstimmar. Tävlingsgruppen tar med sig frågan. Det önskas en kick-off så tidigt som möjligt under 2019. Vi tar med oss frågan. Tack för ett trevligt möte! Det var ca 40st som kom. Vi hoppas på ännu fler nästa gång!

Hör gärna av er till någon av oss om ni undrar något.
Hälsningar,

Susanne Kjöllerström susanne.kjollerstrom@spiraofsweden.se
Lisa Statham lisameds@gmail.com
Josefina Larsson josefina.larsson0@gmail.com