MEDLEMSSTALL


Medlemsstallet ligger i direkt anslutning till ridhuset och här finns 18 boxar med godkända mått. I medlemsstallet erbjuder vi fullservice och stallhyran avser en del kallhyra och en del tilläggstjänster. Du blir tilldelad en box och får en tilldelad hage.

Du får även tillgång till anläggningen när det inte pågår bokade aktiviteter. Anläggningsavgiften ingår i stallhyran. Medlemsskap i Borås Fältrittklubb är obligatoriskt för alla som är uppstallade i Medlemsstallet och avgiften löses via Hippocrates. Av säkerhetsskäl får man inte vistas i stallet eller rida om man är under 18 år om ingen annan vuxen är på anläggningen.

För att komma med på vår intresselista för uppstallning önskar vi rekommendation från godkänd ridlärare, tränare eller före detta stall där häst varit uppstallad samt fast inkomst och godkänd kreditupplysning.

Vi lägger även stor vikt vid:

– Att du har ett gott kamratförhållande och visar hänsyn och respekt till personal, meduppstallande samt övriga medlemmar på klubben

– Att du är hjälpsam och anser att alla har lika värde

– Att du värdesätter hästens behov och gör ditt bästa för att den ska må bra

 

På Borås Fältrittklubb jobbar vi för att vara i framkant i många avseenden gällande god Hästvälfärd.

Hästvälfärd handlar om både hästens fysiska och mentala hälsa. En modell för att mäta hästens välfärd kallas ”De fem domänerna”, utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa.

Lagen säger att hästen ska ha möjlighet till fysisk kontakt med andra hästar och dagligen ha möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

Står du uppstallad hos oss så vill vi att hästarna går tillsammans med minst en hästkompis i hagen.

Varför:

Det främjar god hästvälfärd och därmed gör det att våra hästar mår bra. Vi vill som klubb uppmuntra till god hästhälsa.

Är du intresserad av en plats i Medlemsstallet? För att intresselistan ska kunna hållas uppdaterad vill vi att du anmäler ditt intresse var tredje månad. Kontakta kansli@borasridhus.se för att anmäla ditt intresse.


Boxhyra

2700kr. Utfodring ingår alla dagar inklusive helger och röda dagar.

Utfodring

Vi utfodrar alla dagar inklusive helger och röda dagar. Alla hästar som är uppstallade i medlemsstallet använder höhäck.

Morgonfodring innehåller hösilage (2kg) samt lunchfodring i hagen på vardagar (2kg). Resterande fodergiva läggs i höhäck.

Kraftfoder utfodras morgon och eftermiddag och läggs i foderkrubban i boxen.

Vi erbjuder hösilage, halm och havre.

Foderinköp

Vi ansvarar för upphandling, inköp och kontroll av foder.

Strömedel

Stallpellets.

Tilläggstjänster

Gäller endast vardagar

Mockning

1 gång/dag 1000kr

In/och utsläpp

Inklusive lägga på täcke 1000kr

Ta på och av skydd

Gäller vid ut- och insläpp 400:-

Täcke tas på eller av vid ut- och insläpp. Byte av täcke ingår inte.

Vid tilläggstjänsten insläpp tas hästarna in av personal ca 14.30 och endast under vardagar