HÄSTHÅLLNING


Hästens skötsel

Hästarna har alltid tillgång till rent vatten och får en basskötsel bestående av visitation och rykt varje dag
– Hästarna binds upp vid all skötsel
– Hästens alla delar visiteras
– Smuts, svett och lösa hår borstas bort vid ryktning
– Ögon och näsborrar hålls alltid rena
– Hovarna kratsas varje dag

Visitation

Låt händerna glida över hästens kropp och känn efter för avvikelser såsom lokal värme och svullnad. Benen visiteras genom att följa senorna uppifrån och ner. Se över hästens allmäntillstånd, kolla andning (normalt 8-16 andetag per minut) och ta pulsen (normalt 28-40 slag per minut). Totta på hästens urin och träck om tillfälle ges. Se då över konsistens, färg och lukt.

Utrustningens skick

Utrustningen ska alltid hållas hel och ren. Noggrann puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Skölj av bettet noga och borsta av benskydden på in och utsida. Se också om vojlocken är smutsig och behöver bytas.

Djurskydd

Vi arbetar dagligen med djurskydd på Borås Fältrittklubb. Vi är godkända att bedriva ridskola av Svenska Ridsportförbundet samt Länsstyrelsen som gör bedömning på plats.

Våra hästar..

– Skos eller verkas regelbundet av utbildad hovslagare
– Får analyserat och anpassat foder
– Får den veterinärvård de behöver
– Får grovfoder med fri tillgång
– Får sitt foder på regelbundna tider
– Har fri tillgång till vatten
– Står i måttgodkända boxar
– Lever i ett bra stallklimat med ventilation
– Vistas dagligen utomhus
– Får daglig motion och omvårdnad
– Har tillpassad utrustning utsedd av sadelutprovare
– Matchas efter ryttare och ridlektioner
– Får en god utbildningsplan enligt SFRs riktlinjer
– Tas om hand av godkänd och utbildad personal

Ta väl hand om din häst!


SÄKERHET


Ridning

Hjälm i kombination med uppsatt hår är obligatorisk vid all form av ridning. Ridbyxor, ridstövlar eller ridskor tillsammans med shortchaps rekommenderas. Vi använder inte öppna jackor eller halsdukar som riskerar att fastna i annan utrustning. Använd gärna handskar.

Longering & tömkörning

Handskar och hjälm för personer under 18 år.

Reflexer

Reflexer används vid ridning i mörker.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel där sko med stålhätta rekommenderas. Vi bär inte hörlurar eller hörsnäcka när vi hanterar hästarna.

Hästhantering

På BFK leder vi inte mer än en häst åt gången och det tillsammans med grimma och grimskaft. Kedjegrimskaft ska finnas att tillgå och vi använder skor med stålhätta och handskar. Samtliga praktikanter skall bära hjälm vid in och utsläpp av hästar.

Säkerhetsväst

Vi rekommenderas säkerhetsväst för alla. Sedan jan 2008 är väst obligatoriskt på tävling för ryttare upp till 18 år och vi rekommenderar att väst används även på klubbtävling.

Mobiltelefon

Vi använder inte telefonen när vi rider eller vid hantering av häst.

Servicemedvetenhet

Alla är välkomna till ridskolan och det är viktigt för oss att alla känner det. Vi hälsar alltid på alla och hjälper dem som behöver.

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft.

I stallgången

Grimma används tillsammans med grimskaft.

Hagutsläpp genom grind

Öppna grinden helt, led in hästen och vänd den mot grinden. Efter att hästen har ställts upp mot grinden släpps hästen. Vid släpp av flera hästar ska alla stå med huvudena mot staket där grinden finns. Håll ca 3 meter mellan hästarna och släpp sedan samtidigt på angiven signal. Stäng sedan grinden.

Regler

Läs ridhusregler innan ridning.

Hoppning

Barn och ungdomar under 18 år bör hoppa för ridlärare eller tränare. Hoppning utan någon av dessa kräver att person över 18 år finns med i ridhuset. Denne är då ansvarig. Om man är över 18 år ska någon i stallet ha meddelats innan hoppning sker.

Ridning utomhus

Meddela någon när ni rider ut och var ni rider. Mobiltelefon ska tas med för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Sakta alltid av till skritt och lämna plats vid möte. Ridningen ska anpassas efter den minst rutinerade ryttaren eller hästen.

ordning för en säker verksamhet:

– Stallgången skall hållas fri från föremål
– Vid ridning ska sakerna förvaras vid boxen
– Alla redskap ska förvaras på anvisad plats
– Alla täcken ska hänga på anvisad plats
– Bär undan alla ryktlådor, påsar och annan utrustning på anvisad plats. Inga saker ska finnas kvar på boxväggarna eller i gången

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt samt visar god servicemedvetenhet.