HISTORIA


1800-1881

Borås har en tradition som ryttarstad ända sedan 1800-talet då stadens första ridhus togs i bruk 1881. Ridinstruktör Hugo Leander försökte på ett myndigt sätt skapa ryttare av de ansedda medborgarna i Borås stad.

1905-1930

Det första ridhuset var ingen lyxskapelse men fyllde ändå sitt ändamål. Ridhuset drevs 1905-1910 av Borås Ridhusbolag men såldes till Borås stad för 10 000 kr då ridintresset avtog. I samband med denna försäljning bildades Borås Fältrittklubb. Ridhuset degraderades till virkesförråd och ridsporten avtog fram till 1930 då kapten Ragnar Stenborg hyrde ridhuset och blåste nytt liv i ridningen. Särskilt glädjande var att se hur ungdomen började utöva sporten.

1949

7 juli 1949 var ett sorgens datum inom ridsporten i Borås. En eldsvåda i ridhusanläggningen på Petersberg kostade tio hästar livet. Efter branden fanns en förhoppning om att ett nytt ridhus skulle byggas snarast möjligt. Stora möjligheter fanns att man skulle kunna bygga ett nytt vid Gässlösa i närheten av Blå Stjärnans tilltänkta djursjukhus. Under tiden fick man möjlighet att stalla upp de återstående 16 hästarna på regementet på I15. 

1954

Glädjen stod högt i tak när alla ridfantaster i Borås 6 februari 1954 invigde det nya ridhuset vid Gässlösa. Landshövding Richter invigde denna pampiga anläggning och därefter bjöds publiken på kadriljridning av 18 ryttare. Kapten Karl-Åke Hultberg var den förste arrendatorn på nya Borås Ridhus. I stallet fanns då 22 hästar, som huvudsakligen inhyrdes från Kronan, och lektionspriset var 3:50 kr. Varje hästskötare tog hand om tio hästar där noggrann rykt och putsning av utrustningen ingick i arbetet.

1955

Hösten 1955 efterträdde Karl-Erik Nilsson Hultberg som chef för ridskoleverksamheten. Under 15 år utvecklade Karl-Erik ridningen i Borås till en ledande position. Det var inte bara tävlingsandan som fick nytt liv utan även jakt och sällskapsridning. Varje år reds minst fyra jakter och varje söndag anordnades uteritter med så gott som alla i ridhuset. 

1960

Få kan nog tänka sig Borås Ridhus utan Gadden. Från att ha börjat som stallskötare och kombinerad ridlärare steg han i graderna och kunde senare titulera sig föreningskonsulent.  Som banbyggare i hoppning var Gadden rikskänd och han byggde banor på stora elit- och nationella tävlingar runt om i Norden. Då klubben mer och mer åtog sig större tävlingsengagemang behövdes en utomhusbana. Denna var färdig sommaren 1960 och BFK arrangerade då sitt första utomhus-SM i klubbens historia.

1970-1981

1 mars 1970 började Per Hjertén och Caisa Silfverswärd basa över ridskolan. Caisa hade varit ridlärare på Uddeholms ridskola och Per kom från Tranås. Efter Caisa och Per tillträdde Pia och Ted Nätterqvist som arrendatorer och stannade i 5 år. Under denna femårsperiod tillkom ytterligare en manege, visserligen inte lika stor som den ursprungliga men detta innebar att klubben kunde arrangera bättre inomhustävlingar då framridning kunde ske inomhus på vintern. Karl-Erik Nilsson återkom 1981 som chef, denna gång tillsammans med äldste sonen Christer och hans fru Kicki.

1990-1999

1990 anställdes Björn Häggström som ny arrendator. Valet av Björn visade sig vara mycket lyckat då Björn drivit ridskola i Umeå och hade många idéer med sig om hur Sveriges modernaste ridskoleanläggning skulle drivas. En sådan var nämligen på tapeten då klubbens medlemsantal var uppe i över 1 200 medlemmar vilket ställde höga krav på anläggningen vid Gässlösavägen som började bli sliten. I september 1990 sattes spaden i jorden vid Osdals lada och augusti 1991 flyttades hela ridskoleverksamheten in i nya lokaler. Samtidigt kunde BFK stoltsera med Sveriges modernaste ridanläggning som snabbt fick ett mycket gott rykte om sig. Invigningen skedde under festliga former 21-22 september 1991 och året därefter förlades förbundsstämman inom Svensk Ridsport till Borås och 1993 var det dags för Inomhus-SM. Med facit i hand var det nödvändigt att flytta ur de gamla lokalerna vid Gässlösa för att utveckla och utvidga ridskoleverksamheten, tränings- och tävlingsverksamheten samt för att anpassa BFK:s aktiviteter till ett modernt samhälle. Inkörningsproblemen i den nya anläggningen var stora, och verksamhetsmässigt tog det ända fram till 1999 innan klubbens verksamhet ”fyllde ut kostymen” i den nya anläggningen.

2010

2010 har klubben byggt ytterligare en isolerad manege som är 66x23m vilket medför att ridskolan inte behöver stängas vid större tävlingar. Man har även en ridbana som är 100x65m och en framridningsbana som är 60x30m. Personalen har även arbetsytor i form av kontor och konferensrum.

2018

2018 hade BFK ca 600 medlemmar. Man bedriver även annan verksamhet såsom clinics i hoppning och dressyr och många sociala projekt som är viktiga för klubben. Borås Fältrittklubb har etablerat sig som en av de största tävlingsarrangörerna i landet och som vanligt arrangeras Borås Grand Prix. Denna tävling med mer än 25 år på nacken engagerar många av klubbens medlemmar.

Det är med glädje man kan konstatera att Borås Fältrittklubb sedan 1881 verkligen har utvecklats till en framgångsrik ridskola och tävlingsarrangör och idag verkar inget kunna stoppa utvecklingen. Borås Fältrittklubb är en god ambassadör för Borås stad.