TRÄNA PÅ BFK


Avtal för tränare på Borås Ridhus

  1. Inneha F-skattsedel
  2. Godkänd av styrelsen
  3. Relevant utbildning
  4. Betald tränaravgift till BFK

Tränaravgift: 5000kr/ år alt

tränaravgift: 600kr/ mån

Bokning av stora ridhuset till en kostnad av 600kr/ timme och nya ridhuset till en kostnad av  500kr/ timme och lilla ridhuset 450kr/ timme

I de fall ridhus inte är bokat av tränaren gäller följande:

Tränaren och sin elev samsas på föredömligt sätt om ridhuset tillsammans med andra ryttare som rider.

Tränaren och eleven respekterar de dagar det är företrädesvis hoppning, och vid hoppning visar man försiktighet och hänsyn till de övriga som rider.

Iaktta gällande ridhusregler.

Detta gäller de tränare som använder BFK’s anläggning i sin privata verksamhet. Andra regler gäller för de tränare som klubben engagerar till sina medlemmar.

Tränare Hoppning genom BFK:

Torsdagar jämna veckor: Amanda Ericsson

Torsdagar ojämna veckor: Anna Emanuelsson

 

Träning dressyr genom BFK:

Stefan Jansson, datum bokas efter hand

Malin Nilsson malin@borasridhus.se dressyrträning eller ridning

Ingrid Marklund- B-tränare- i egen regi.

Pris för att boka ridlärare

Ryttare med anläggningsabonnemang Junior 370kr/gång Senior 400 kr/gång

Ryttare utan anläggningsabonnemang 450kr/gång

Privatlektion för icke medlemmar 500kr/gång

 

anläggningsabonnemang

Helår 4500 kr

Kvartal 1 (jan-mars) 1300 kr

Kvartal 2 (april-juni) 1300 kr

Kvartal 3 (juli-sept) 1000 kr

Kvartal 4 (okt-dec) 1300 kr

Extra häst (inom samma familj) 500kr/år

Betalas via Hippocrates