UNGDOMAR HOS BFK


Vår ungdomssektion är en anrik gammal sektion som har varit aktiv sedan 50-talet. Ungdomssektionen anordnar massor av roliga och spännande aktiviteter på klubben, allt från rykttävlingar till övernattningar. Om du är under 26 år och är medlem i Borås Fältrittklubb är du automatiskt medlem i klubbens ungdomssektion. Från februari 2020 har BFK’s ungdomssektion en ny styrelse.

Vårt mål är att:

Skapa en god och kamratlig stämning bland klubbens medlemmar, framför allt de under 26 år.  Genomföra aktiviteter som leder till ett bra hästkunnande.  Höja stämningen i stallet. Alla får lika möjligheter att delta i alla aktiviteter med och omkring hästar vid sidan av ridningen.

Följ och kontakta oss:

– Instagram

– Facebook

– Mail-adress

I vår styrelse sitter:

Ordförande: Alice Lindberg

Ledamöter:

Inanna Rezac – kassör

Alva Post

Agnes Larsson

Filippa Koren

Emma Ivarsson

Sally Flodin