UNGDOMAR HOS BFK


Vår ungdomssektion är en anrik gammal sektion som har varit aktiv sedan 50-talet. Ungdomssektionen anordnar massor av roliga och spännande aktiviteter på klubben, allt från rykttävlingar, käpphästhoppningar och olika kurser. Om du är under 26 år och är medlem i Borås Fältrittklubb är du automatiskt medlem i klubbens ungdomssektion. Under februari varje år har Ungdomssektionen årsmöte.

Vårt mål är att:

Skapa en god och kamratlig stämning bland klubbens medlemmar, framför allt de under 26 år.  Genomföra aktiviteter som leder till ett bra hästkunnande.  Höja stämningen i stallet. Alla får lika möjligheter att delta i alla aktiviteter med och omkring hästar vid sidan av ridningen.

AKTIVITETER:

Info om KÄPPISHOPPET hittar du här.

Följ och kontakta oss:

– Instagram

Facebook

– Mail-adress; ungdomssektionen@borasridhus.se

I vår styrelse sitter:

Ordförande: Hanna Andersson

Ledamöter:

Athea

Vera

Elin

Emma- Lovisa

Filippa

Tyra