STYRELSEN 2020


Ordförande- Dag Ekner 1 år

Ledamot- Anders Webmark nyval 2 år

Ledamot Josefina Larsson omval 2 år- vice ordförande

Ledamot Mirja Scott nyval 2 år

Ledamot Magnus Johansson 1 år

Ledamot Lena Ranft 1 år

Ledamot Lisa Statham 1 år

Suppleant Irene Kind 1 år

Suppleant Stina Friggedal 1 år – sekreterare

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson