STYRELSEN 2019


Birgitta Losman, ordförande

Engagerad i ridsporten sedan många år, först  som lektionsryttare på Göteborgs Fältrittklubb, så småningom som ponnymamma i Bollebygds Fältrittklubb och sedan ett par år som förälder i Borås Fältrittklubb.

Har bland annat drivit eget företag och arbetat som regionråd med ansvar för näringsliv och infrastruktur.

Jobbar idag som hållbarhetsstrateg vid Högskolan Borås.

LEDAMÖTER

Josefina Larsson, vice ordförande
Irene Kind
Magnus Johansson
Lisa Statham
Lena Ranft
Lotta Wallner
Susanne Kjöllerström (suppleant)
Annelie Andersson (suppleant)

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson