STYRELSEN 2020


Digitalt årsmöte 28/2

Info från valberedningen

Medlemsinformation från Styrelsen

24/3

27/5

20/8

22/10

3/12

Här finns våra stadgar.

Verksamhetsberättelse

 

Ordförande- Dag Ekner 1 år

Ledamot- Anders Webmark nyval 2 år

Ledamot Josefina Larsson omval 2 år- vice ordförande

Ledamot Mirja Scott nyval 2 år

Ledamot Magnus Johansson 1 år

Ledamot Lena Ranft 1 år

Ledamot Lisa Statham 1 år

Suppleant Irene Kind 1 år

Suppleant Stina Friggedal 1 år – sekreterare

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson