STYRELSEN 2021


Beslut taget på årsmötet för nya stadgar för föreningen. Detta är stadgar enligt rekommendationer från Svenska Ridsportförbundet.

 

 

Här finns våra gamla stadgar.
Här hittar du Nya stadgar

Medlemsinformation från Styrelsen

24/3, 27/5, 20/8, 22/10, 3/12, 28/1, 31/3, 25/5,19/8

 

 

 

 

Ordförande- Dag Ekner 1 år dag.ekner@gmail.com

Ledamot- Anders Webmark 1 år

Ledamot Josefina Larsson 1 år- vice ordförande

Ledamot Mirja Scott 1 år

Ledamot Magnus Johansson omval 2 år

Ledamot Lena Ranft omval 2 år

Ledamot Lisa Statham omval 2 år

Suppleant Irene Kind omval 1 år

Suppleant Stina Friggerdal omval 1 år – sekreterare

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson