STYRELSEN 2023


Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse

Här hittar du BFK’s Stadgar

Nominera

Ev. Motioner lämnas till sara@borasridhus.se innan den 18/2

Medlemsinformation från Styrelsen

2020: 24/3, 27/5, 20/8, 22/10, 3/12,

2021: 28/1, 31/3, 25/5,19/8, 26/10, 9/12

2022: 25/1, 24/3, 1/6, 15/9, 20/10, 8/12,

2023: 26/1, 30/3, 30/5,12/10, 7/12

2024: 24/1

 

 

 

Ordförande- Dag Ekner dag.ekner@gmail.com
Ledamot- Irene Kind 2 år
Ledamot Maria Lundberg 1 år
Ledamot Malin Post 1 år
Ledamot Magnus Johansson 2 år
Ledamot Cecilia Blixt 1 år
Ledamot Annelie Wiland 2 år
Ungdomsledamot Alva Post
Suppleant Lisa Statham
Suppleant Maria Edentoft

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson

Dag Ekner

Ordförande

dag.ekner@gmail.com


Irene Kind

vice Ordförande


Magnus Johansson

Ledamot


Annelie Wiland

Ledamot


Cecilia Blixt

Ledamot


Maria Lundberg

Ledamot


Malin Post

Ledamot


Lisa Statham

Suppleant


Maria Edentoft

Suppleant


Alva Post

Ungdomssektionens representant