STYRELSEN 2023


 

Ordförande- Dag Ekner dag.ekner@gmail.com
Ledamot- Irene Kind 1 år
Ledamot Maria Lundberg 2 år
Ledamot Malin Post 2 år
Ledamot Magnus Johansson 1 år
Ledamot Cecilia Blixt 2 år
Ledamot Annelie Wiland 1 år
Ungdomsledamot Hanna Andersson
Suppleant Lisa Statham
Suppleant Maria Edentoft

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson

Dag Ekner

Ordförande

dag.ekner@gmail.com


Irene Kind

vice Ordförande


Magnus Johansson

Ledamot


Annelie Wiland

Ledamot


Cecilia Blixt

Ledamot


Maria Lundberg

Ledamot


Malin Post

Ledamot


Lisa Statham

Suppleant


Maria Edentoft

Suppleant


Alva Post

Ungdomssektionens representant