STYRELSEN 2022


Ordförande- Dag Ekner 2 år dag.ekner@gmail.com

Ledamot- Irene Kind 1 år

Ledamot Maria Lundberg 2 år

Ledamot Malin Post 2 år

Ledamot Magnus Johansson 1 år

Ledamot Marie Ramnegård  2 år

Ledamot Lisa Statham 1 år

Suppleant Pierre Hoppe 1 år

Suppleant Stina Friggerdal 1 år – sekreterare

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson