STYRELSEN 2023


Ordförande- Dag Ekner dag.ekner@gmail.com

Ledamot- Irene Kind 2 år

Ledamot Maria Lundberg 1 år

Ledamot Malin Post 1 år

Ledamot Magnus Johansson 2 år

Ledamot Cecilia Blixt 1 år

Ledamot Annelie Wiland 2 år

Ungdomsledamot Alva Post

Suppleant Lisa Statham

Suppleant Maria Edentoft

Vid styrelsens möten deltar även verksamhetschef Sara Eriksson